Zdravlje

Načini prepoznavanja i liječenja bolesti i problema, informacije o potrebnim pretragama i svjeti o izboru specijalista.

O čemu može svjedočiti bol očiju?

O čemu može svjedočiti bol očiju?

Slično kao u slučaju drugih problema, također bol očiju može biti uzrokovana brojnim čimbenicima. Nekada su razlog druge bolesti, a nekada obični umor...

Čitajte više
Koji je princip probirnih testova?

Koji je princip probirnih testova?

Je općenito poznato da osnovni uvjet za sprečavanje bolesti je odgovarajuća preventiva u okviru koje bitan i jedan od osnovnih alata su tako zvani probirni testovi.

Čitajte više
Alergija na grinja i spremanje

Alergija na grinja i spremanje

Kako pitanju spremanja trebaju pristupati osobe s alergijom i osoba koje imaju u obitelji alergične na grinje? Savjetujemo!

Čitajte više